Hansa Borg Bryggerier is vegan friendly

Address: Kokstaddalen 3 Pb. 24
Kokstad, Bergen, 5863
Norway
Phone: +47 815 59 500
Fax: +47 69 12 63 00
Email: kundesenter@hansaborg.no
URL: http://hansa.no
Checked by: Per
Double checked by: Karina
Added: almost 3 years ago
Double Checked: 6 months ago

Products by Hansa Borg Bryggerier:

Company email (May 2014): re: Grevens Cider
"Det er ikke brukt animalske produkter/biprodukter i eller ved produksjon av Grevens cider".
[Translation from Karina] "We do not use animal products/biproducts in or in the making of Grevens cider."

Company email (January 2012):
Translated: "We use no products or ingredients with animal origin in the products of our beers. This goes for both the Hansa brand and the Borg brand."