Djævlebryg Gudeløs is Vegan Friendly

by Bryggeriet Djævlebryg (The Brewery Devil's Brew)
Address: Østerbrogade 156, 3rd tv.
Copenhagen, 2100
Denmark
Phone: 45 29 90 66 69
Fax:
Email: kontakt@djaevlebryg.dk
URL: http://www.djaevlebryg.dk
Checked by: Leah
Double checked by:
Added: over 6 years ago

Company email (September 2012):
"Vi anvender ikke animalske produkter i vores produktion; det sker meget sjældent at vi klarer et enkelt batch, men her anvendes normalt enten algebaserede eller "kunstige" produkter."

[Google translation] "We do not use animal products in our production, it isvery rare that we do a single batch, but here are normally used either algal-based or "artificial" products."

Other products by Bryggeriet Djævlebryg (The Brewery Devil's Brew):