Nordic Sea Winery is vegan friendly

Address: Vingatan 2
Simrishamn
Sweden
Phone: +46 414 18670
Fax:
Email: info@nordicseawinery.se
URL: http://nordicseawinery.se
Checked by: Louise
Double checked by:
Added: over 5 years ago

Products by Nordic Sea Winery:

Company email (June 2015): (Via del Campo Rosado)
"Vad spännande med en vegan-vänlig guide om viner! Intresset och medvetenheten kring viner har ökat på senare år, vilket är viktigt och bra för både vinbranschen och konsumenten!
Vad gäller vårt vin Via del Campo Rosado, så använder vi på NSW inga animaliska produkter vid produktionen. Produkten tillverkas på en och samma plats, dvs här på NSW i Simrishamn, dock kan tillvägagångssätten och produktionstiden ändras lite från gång till gång i och med att egenskaperna hos vinet kan skilja sig från leverans till leverans samt från årgång till årgång. Tillverkningsprocessen av vinet är ett hantverk och bestäms utifrån de specifika egenskaperna hos det aktuella vinet."

[Translation by Louise] "How exciting with a vegan-friendly guide about wines! The interest and awareness of the wines has increased in recent years, which is important and good for both the trade and the consumer!
As for our wine Via del Campo Rosado, at the NSW we don’t use any animal products in the production. The product is manufactured at the same location, ie here at NSW in Simrishamn, however, the course of action and production time changes little from time to time as the characteristics of the wine can vary from delivery to delivery, and from vintage to vintage. The manufacturing process of the wine is a craft and is determined based on the specific characteristics of the wine."