Helsinge Veteöl is Vegan Friendly

by Helsinge Ånbryggeri
Address: Sågverksvägen 2
820 20 LJUSNE
Sweden
Phone: 0270 / 654 20
Fax:
Email:
URL: http://www.bryggverket.com/
Checked by: Kettil
Double checked by:
Added: over 3 years ago

Company email (April 2015):
"Nej, vi använder inga animaliska produkter för framställning av vårt öl. Närmast "animaliskt" är honung i en av våra produkter "Sjätte Tunnans Mjöd". Honung är dock inte, per definition, animalisk, då det kommer från växter. Vi har själva familjemedlemmar som är veganer, och äter honung.

Jag vet dock att de FLESTA av de nya mikrobryggerierna använder isinglass (simblåsa från fisk) som klarningsmedel åt ölet. Sådant skulle vi aldrig befatta oss med!

Våra produkter tillverkas på enbart en plats: på Helsinge Ångbryggeri i Ljusen."

[Google translation] "No, we use no animal products for the production of our beer. Closest 'animal' is honey in one of our products "Sixth barrel mead." Honey is not, by definition, animal, when it comes from plants. We ourselves have family members who are vegans, and eat honey.

I know that most of the new micro breweries use isinglass (swim bladder of fish) as fining agents for the beer. So we would never concern ourselves with!

Our products are manufactured in only one place: on Helsinge Ångbryggeri in Ljusne."

Other products by Helsinge Ånbryggeri: